Folkeeventyret Reven og Storken illustrert i ny drakt.