Beyond Barcode er en kollaborativ, prosessbasert utstilling på Interkulturelt Museum. Utstillingen utforsker hvordan fremtiden kan se ut i ulike bydeler i Oslo. Er det bare de etablerte forestillingene om klimakrise, høyteknologi og økte sosiale forskjeller som gjelder i fremtiden, eller finnes det alternativer?
I utstillingen beveger du deg inn og ut av ulike fremtidsscenarioer skapt av folk som bor eller ferdes i Gamle Oslo. Hva om havnivået stiger 70 meter? Hva om Tøyen blir hovedstadens kulturelle og økonomiske sentrum? Hva om folket tar makten tilbake fra kapitalkreftene og utvikler byen slik de vil?

Bli med inn i fremtiden og bygg videre på scenarioene! I utstillingen kan du bli med på morsomme fremtidsverksteder, der du blant annet kan designe fremtidens smart-by, leke med fremtidsspråk og bygge et nytt bysamfunn.

Havria:

Velkommen til Havria.
Havria er endel av en unik hotellkjede lokalisert utenfor Sukkerbiten ved Bjørvika. Du har ankommet hotellets lobby som er i U25, under vann. Hotellet består av 100 etasjer, hvorav 50 etasjer er under vann. Hotellet sto ferdig i 2085, her strømmer tilreisende til. Hotellet er en destinasjon for ferierende som oppsøker luksus, samtidig huser Havria også flyktninger- Havria er et hotell for alle, her er alle velkomne!

Design og utforming: Katarina Caspersen
Tekniker: Jonas Garson

Noen av de medskapende og samarbeidspartnere:
Oslo Museum
Universitetet i Oslo: CoFutures
Bergsveinn Thorsson (CoFutures)
Anders Bettum (Interkulturelt Museum)
Annelise Bothner-By (Interkulturelt Museum)
Bodhisattva Chattopadhyay (CoFutures)
Norwegian Research Council
European Research Council
Oslo kommune
Sparebankstiftelsen DNB