Til den permanente utstillingen på Almannajuvet Gruvemuseum er det flere praktbøker som tar for seg gruveområdet. I boken om geologi har jeg illustrert landskapet gjennom tidene.

Foto: Aud Gloppen