Folk flest liker å holde en viss distanse mellom seg selv og andre.
Uten å tenke over det følger vi et komplisert sett med normer og regler for hvordan vi skal oppføre oss i det offentlige rom. Det gir oss en forutsigbarhet og kontroll når alle følger samme væremåte. Men hvor bevisste er vi på dette?
Den usynlige boblen rundt oss som definerer hver persons territorium er en av nøklene til å forstå hvordan vårt moderne samfunn fungerer. Denne boken studerer folks bruk av plass; plassen mellom individer og hvordan vi beskytter våre intimsoner ved hjelp av objekter
i offentlige rom.
Ved å endre på dagligdagse situasjoner kan vi muligens se på virkeligheten med nye øyne og ny undring. Prosjektet bunnet ut i en bok og en animasjonsfilm. Til utstillingen viste jeg frem boken på en hylle og animasjonsfilmen på et egensnekra cafebord. Skisser fra prosessen viste jeg frem på en stor vegg i bakgrunnen.