Grafisk deisgn og identitesdesign for LOUD. LOUD er en bandleir for jenter og transpersoner og er initiert av Jeunesses Music Norway.