Dette er en lysinstallasjon jeg satte opp for Einar Granum Kunstfagskoles festival høsten 2013