Denne boken ble laget i samarbeid med Synne Salvesen.
Vi har studert bokdesigneren Irma Boom og funnet noen arbeidsmetoder hun bruker. Metodene er beskrevet i boken med tekst og eksempelbilder. Boken er trykket på risograf i rødt og grønt og limfrest. Boken inneholder også ulike typer papirer. Det var viktig for oss med en taktil bok ettersom Irma Booms bøker handler mye om å ta på bøkene. Det var også et viktig poeng for oss at hele boken er laget på maskiner, ikke for hånd.